ABSE09 – inriktning drivning

”Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 procent på entreprenad. Entreprenadavtalet blir därmed en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag.”

En stor del av skogsbrukets vardag är idag entreprenadavtal. Avtalets utformning har stor inverkan på kvaliteten på utfört arbete; hur ser entreprenadåtagandet ut, hur ska åtagandet ersättas och vad händer om något går snett? På kursen ger vi tillfälle för kursdeltagarna att lära sig grunderna i ABSE09, testa några typfall och diskutera egna erfarenheter av olika typer av affärsavtal.

Omfattning

1 dag

Kursinnehåll

  • ABSE09 och APSE, bakgrund, nutid och framtid.
  • Övningsuppgifter i grupp.

Genomgång av övningsuppgifter tillsammans med jurist från ett APSE-anslutet skogsbolag.

Efter kursen ska deltagaren veta vad ABSE09 och APSE innehåller, och kunna förklara det för andra.
Samt känna till var det går att finna mer information om ABSE09 och APSE.

Läs mer om kursen hos Skogforsk

Pris

1 500 kr. I avgiften ingår fika, lunch och dokumentation

Kurstillfällen

19 mars, Växjö
9 april, Skinnskatteberg
1 oktober, Lycksele

Anmälan

Först till kvarn på Skogforsk