SMF följer kostnadsutvecklingen för de faktorer som påverkar din verksamhet inom skogsentreprenad.

Din företagsutvecklare är expert på dessa och avtalsläget i ditt närområde. Kontakta oss för erfarenhetsutbyte och kalkylhjälp.

En källa för spegling av kostnadsutvecklingen är de indextal för skogsmaskiner som TFK-institutet för trafikforskning tar fram åt Svenska Åkeriförbundet. Indextalen publiceras i tidningen Svensk Åkeritidning.

Du kan också prenumerera på dem via Åkeriförbundet 08-753 54 00 eller fax 08-755 60 01.