Nya återbetalningsnivåer koldioxidskattereduktionen och akutstödet redan från 1 juli!

I dagarna fattade riksdagen beslut om att ändra reglerna kring energibeskattning (Ändrade transparensregler inom energibeskattningen, 2022/23:SkU21). Förändringen som är ett resultat av nya EU-regler, betyder konkret att nedsättningen av koldioxidskatt på diesel som används inom jord och skog, ändras redan från den 1 juli. På grund av övergångsregler blir det två nivåer, se nedan.

Från den 1 juli till 20 oktober blir återbetalningen av koldioxidskatten 2 491 kr/kubikmeter, energiskatten blir som tidigare 1 582 kr/kubikmeter – totalt 4073 kr/kubikmeter. 

Från den 21 oktober till den 31 december blir återbetalningen av koldioxidskatten 2 262 kr/kubikmeter och energiskatten ligger kvar på 1 582 kr/kubikmeter – totalt 3844 kr/kubikmeter. 

För mer information, se www.skatteverket.se >>> Ändrade återbetalningsbelopp för skatt på bränsle som förbrukas i jordbruks-, skogsbruks och vattenbruksverksamhet | Skatteverket

Undrar du något?

Kontakta oss gärna