Med hjälp av Resurshuset och EY erbjuder nu Skogsentreprenörerna en ny skräddarsydd utbildning i ekonomi och ledarskap. Kursen är praktiskt inriktad och hålls digitalt. 

Med hjälp av EY och Resurshuset erbjuder nu Skogsentreprenörerna en skräddarsydd utbildning i ledarskap, verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på branschens speciella förutsättningar.
Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för ett modernt ledarskap och verksamhetsstyrning. Kunskaperna ger dig också förutsättningar att följa upp och planera din verksamhet, samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska och andra företagsrelaterade frågor.
Utbildningen leds av två erfarna kursledare vid fyra tillfällen där man träffas via Microsoft Teams, med möjlighet till gruppövningar och diskussioner.
Ekonomi och ledarskap är starkt förknippade med varandra och dessa ämnesområden kommer att genomföras växelvis.
Mellan kurstillfällena får deltagarna hemuppgifter i både ekonomi och ledarskap som avser det egna bolaget.
Kursen arrangeras på två nivåer, grund och fördjupning.

 

Erfarna och skickliga kursledare

Hans Alenius, Resurshuset
Bakgrund i skogsbranschen med över 20 års erfarenhet som chef och ledare. Driver sedan 2001 eget företag med fokus på att utveckla företag, verksamheter och människor. Har coachat över 500 individer på olika nivåer: vd, mellanchefer, arbetsledare och maskinförare.
Har bland annat hjälpt ett 70-tal avverkningsentreprenörer med allt från att starta upp sina företag, budget och kalkyler, uppföljningsmodeller för verksamhetsstyrning, generationsväxling och i vissa fall att avveckla företag. Har också erfarenhet av att utveckla team: styrelser, ledningsgrupper, arbetslag.
Drivs av att hjälpa människor och verksamheter att lyckas ännu bättre. Jobbar även med andra branscher, som sågverk, anläggning, åkeri, bilverkstäder, bilhandel, IT-konsulter, redovisning, revision, byggvaruhandel och elitidrott.

Pernilla Granström, Resurshuset
Har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling i små och medelstora företag och driver sedan 2016 eget företag som ekonomikonsult. Jobbar med bland annat redovisning, ekonomistyrning, utbildning och utvecklingsfrågor. Arbetar fram företagsanpassade rapportpaket med fokus på användarvänlighet. Verkar i mot olika branscher som skog, åkeri, entreprenad, konsultverksamhet, bygg och måleri.

Joakim Åström, EY
Auktoriserad revisor och partner på EY med över 20 års erfarenhet från skogsentreprenadbranschen. Jobbar som revisor på Sveriges största revisionsbyrå och har sedan 2012 ansvar för kontoret i Umeå med cirka 60 anställda medarbetare. Jobbar med att hjälpa och utveckla både kunder och medarbetare.
Har sedan starten i branschen år 2000 haft många kunder i skogsentreprenadbranschen.
Arbetar även en hel del med utbildning både externt och internt på EY och har bland annat hållit i utbildningar på Umeå Universitet och Norrlands Yrkeshögskola.

Anmälan? 
Kontakta Magnus Nilsson, magnus.nilsson@skogsentreprenorerna.se

 

Undrar du något?

Kontakta oss gärna