Brandsäkerhet skog och entreprenad – ny utbildning anpassad för skogliga förhållanden.

Brandsäkerhet skog och entreprenad är en ny branschanpassad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå i och omkring arbeten i skog och mark.
Kursen är tids- och kostnadseffektiv då Brandfarliga arbeten i skogen har slagits ihop med ADR 1.3. Därmed behöver inte deltagaren gå två utbildningar som tidigare.
I Brandsäkerhet skog och entreprenad får man lära sig om relevanta regelverk för skogen, och att göra riskbedömningar. Kursen går även igenom vanligt förekommande problematik runt ADR och bränslehantering i skog och mark.
Ansvariga för kursinnehållet är Svebra – Föreningen för Svenska Brandsäkerhetsföretag, och när deltagaren är godkänd registreras detta och man får ett certifikatet som är giltigt i fem år.
Observera dock att denna utbildning inte ersätter utbildningen Brandfarliga heta arbeten. Både Skogsentrepenörerna och Skogforsk har varit med i framtagandet av kursen.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna