I den statliga utredningen Vägen mot ett fossiloberoende jordbruk föreslås att ta bort koldioxidskattereduktionen. Läs vårt remissvar här!

Läs Skogsentreprenörernas yttrande >>>

Undrar du något?

Kontakta oss gärna