Anna Furness slutar som vd för Skogsentreprenörerna. Styrelseordförande Kolbjörn Kindströmer går tills vidare in som tillförordnad vd. Anna Furness står till styrelsens förfogande till årsskiftet.

Anna Furness, som sedan 2014 arbetat som vd i SE Skogsentreprenörerna och SE Certifiering, slutar. Styrelsen har beslutat om en delvis ny inriktning på verksamheten och påbörjar direkt arbetet med denna. Styrelseordförande Kolbjörn Kindströmer går tills vidare in som tillförordnad vd. Anna Furness står till styrelsens förfogande till årsskiftet.

Kolbjörn Kindströmer kommenterar:

– Jag vill tacka Anna för hennes arbete under den här förändringsresan. Utan henne hade vi inte kunnat skapa den professionella företagarförening som Skogsentreprenörerna är idag. Nu vill vi förvalta det vi åstadkommit under Annas ledning och ägna kraft åt det medlemsnära föreningslivet. Styrelsen arbetar med att fatta beslut om hur vi ska vara organiserade för att göra detta på bästa sätt.

Anna Furness rekryterades till dåvarande SMF 2014 med ett uttalat uppdrag att förändra och utveckla organisationen. Sedan 2015 har organisationen arbetat mot målet att Skogsentreprenörerna ska vara en ansvarstagande och aktad branschaktör som ständigt utvecklar det svenska skogsbruket. 2018 bytte SMF namn till nuvarande Skogsentreprenörerna, ett led i att tydliggöra hela bredden av entreprenadföretagande, maskin- och manuellentreprenad. Under Anna Furness ledning har Skogsentreprenörernas dialog med branschen vidgats och fördjupats, och man har byggt upp spetskompetens och företagsrådgivning inom juridik, ekonomi, certifiering och ledarskap.

– Mitt uppdrag som vd på Skogsentreprenörerna har varit att professionalisera verksamheten och skapa en relevant branschorganisation där företagarfrågorna kunde få ta stor plats. Det har jag gjort. Jag är glad för allt jag fått vara med om under de här åren ihop med både medlemmar och medarbetare, och jag är stolt över det vi åstadkommit. Jag önskar Skogsentreprenörerna lycka till med det framtida arbetet.

För mer information:  

Kolbjörn Kindströmer, styrelseordförande, 070-569 30 03, kolbjorn.kindstromer@skogsentreprenorerna.se

Frans Johansson, pressansvarig, 010-480 47 45, frans.johansson@skogsentreprenorerna.se

Undrar du något?

Kontakta oss gärna