Nu har Skogsentrepreörernas nya digitala arbetsmiljöhandbok äntligen gått live.

Som del av sin satsning på bättre arbetsmiljö och en mer hälsosam skogsentreprenad, lanserar nu Skogsentreprenörerna sin nya digitala arbetsmiljöhandbok.

Sedan många år toppar det systematiska arbetsmiljöarbetet SE Certifierings lista på avvikelser bland certifierade skogsentreprenörer. För några månader sedan startade Skogsentreprenörerna det treåriga projektet En säkrare skogsentreprenad med syfte att utbilda landets skogsentreprenörer och deras anställda till en så säker och hälsosam arbetsplats som möjligt.
Som en del i arbetet lanserar nu alltså Skogsentreprenörerna sin nya digitala arbetsmiljöhandbok, tänkt att fungera både som utbildningsmaterial och som uppslagsverk
– Först och främst är den förstås skriven för entreprenörerna men kan med fördel läsas av företagens anställda. Att jobba förebyggande och strukturerat kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, lönar sig på många plan, konstaterar Sebastian Lindqvist.
Skogsentreprenörernas satsning på det systematiska arbetsmiljöarbetet har möjliggjorts tack vare medel från stiftelsen Centralfonden, och under de tre åren som projektet fortgår ska utmaningarna kartläggas. Efter det följer ett implementeringsarbete där arbetsmiljöhandboken blir ett viktigt verktyg.
Skogsentreprenörernas arbetsmiljöhandbok hittas på: https//sam.skogsentreprenorerna.se

Undrar du något?

Kontakta oss gärna