Som medlem i Skogsentreprenörerna, eller certifierad via SE Certifiering, har du nu kostnadsfritt tillgång till kemikaliehanteringssystemet iChemistry – ett enkelt webbaserat verktyg för dator eller telefon.

ORDNING & REDA
Anpassade strukturer baserade på verksamheten ger både överblick och kontroll.

KEMISKT PRODUKTREGISTER
Olika typer av sammanställningar och rapporter över kemiska produkter. Välj vilka som passar dig bäst. 

SÄKERHETSDATABLAD & SKYDDSBLAD
Alltid uppdaterade och granskade säkerhetsdatablad, och tillgång till sammanfattade skyddsblad.

SNABB ÖVERBLICK
Ger snabbt en överblick över vilka kemiska produkter som finns på olika typer av listor.

ALTERNATIVA PRODUKTER
Underlättar och guidar genom arbetet med att hitta alternativa produkter.

MEDARBETARINFORMATION
IChemistry gör det enkelt att dela information med alla berörda medarbetare.

RISKBEDÖMNING
Förenklar och guidar genom bedömningar av riskmoment i verksamheten.

SUPPORT
Tillgång till support och rådgivning från Skogsentreprenörernas företagsrådgivare.

SÅ FÅR JAG SOM MEDLEM TILLGÅNG TILL ICHEMISTRY
Du hittar anmälningsformuläret under Medlemskap, via fliken medlemsförmåner, här på hemsidan. Tryck >>>

 

 

 

 

 

Undrar du något?

Kontakta oss gärna