Skogsindustriernas nya vd Viveka Beckeman tilldelades i samband med Skogsentreprenörernas årsstämma föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten. Detta för sina år som juridiskt bollplank i APSE-kommitten och chefsjurist på Sveaskog.

– Jag är otroligt hedrad. Entreprenörerna är en ryggrad i utvecklingen av en mycket viktig bransch.
Föreningen Skogen delade under Skogsentreprenörernas årsstämma ut sin utmärkelse Silverkvisten till Skogsindustriernas nya vd Viveka Beckeman. Hon får den för sin tid som chefsjurist på Sveaskog och för att under många år ha bidragit med sin juridiska kompetens i APSE-kommittén. APSE-kommitten förvaltar branschens avtalsstandarder, vilka i sin tur är en viktig komponent i arbetet med att vidareutveckla det svenska entreprenadskogsbruket.
– Ett avtal mellan två parter ska bygga på ömsesidighet, och båda parter ska respektera det man kommer överens om, säger Viveka Beckeman.
Anna Furness, vd för Skogsentreprenörerna:
– Viveka är en mycket värdig mottagare av utmärkelsen. Hennes kunskap och professionella saklighet har i många situationer bidragit till att utveckla entreprenadskogsbruket och dess verktyg.
Föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten delas årligen ut till personer som på ettregionalt eller lokalt plan gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna