Omfattande satsning på arbetsmiljö och hälsa inom skogsentreprenadsektorn

Nu planeras för en omfattande satsning för att höja nivån i det systematiska arbetsmiljöarbetet bland landets skogsentreprenörer.

– Tyvärr toppar systematiskt arbetsmiljöarbete SE Certifierings lista på avvikelser varje år. Vi märker ett stort behov av att öka medvetenheten kring vad som går att göra för att arbeta förebyggande för att förhindra tillbud och olyckor, säger verksamhetsansvarig Anna Björk.

Nyligen föll en viktig sten på plats då Stiftelsen Centralfonden beviljade Skogsentreprenörernas ansökan om medel för en treårig satsning. Under den här tiden ska det först genomföras en halvårslång pilotstudie tillsammans med SCA Skog där man bland annat kommer att kartlägga svårigheterna för entreprenadföretagen, och vilka delar som är viktigast att arbeta med. Därefter följer ett implementeringsarbete av metod och verktyg ute hos Skogsentreprenörernas medlemsföretag. På sikt är sedan tanken att arbetet ska finnas tillgängligt för hela entreprenörskåren.

– Det är mycket glädjande att Centralfonden beviljat oss medel för att under tre år projektanställa en arbetsmiljöexpert som ska projektleda det kommande arbetet. Med detta skapas en fantastisk möjlighet till att stötta landets skogsentreprenörer och deras anställda till att få en så säker och hälsosam arbetsplats som möjligt, säger Skogsentreprenörernas vd Anna Furness.

Skogsentreprenörerna har i många år jobbat stödjande för att deras medlemmar ska uppfylla lagkrav och certifieringskrav i sina verksamheter. Stiftelsen Centralfonden som drivs av fack och arbetsgivare med stöd av regeringen, har å sin sida syftet att skapa bättre arbetsmiljö för anställda inom skogsbruk och skogsindustri.

– Säkerhet och hälsa borde vara det som kommer högst på dagordningen i alla företag. Men ofta är det lättare att skapa ett systematiskt arbete i en stor industri, jämfört med en liten spridd verksamhet där det är svårt att hitta resurser för att långsiktigt jobba med frågan. Förhoppningsvis kan vi nu vara med och skapa en milstolpe för många företag och deras anställda, säger Mårten Ericsson, vd för Stiftelsen Centralfonden.

Att man nu väljer att stötta Skogsentreprenörerna är också startpunkten för ett delvis nytt tänk även hos Centralfonden.

– Tanken är att vi framåt ska satsa på mer koncentrerade projekt, och vi börjar där vi vet att det finns stora utvecklingsmöjligheter!

Undrar du något?

Kontakta oss gärna