Vid brandrisk – tänk på detta!

Vi entreprenörer måste alltid göra allt vi kan för att undvika brand. Ansvarsfrågan kan tolkas på olika sätt. Därför råder nu Skogsentreprenörerna sina medlemmar att:

– Innan uppdraget påbörjas – diskutera med kunden hur ni tillsammans bäst minimerar brandrisken. 
Enligt ABSE 20 är du som entreprenör ansvarig för jobben du utför. Vid brandrisk, säkerställ därför att samråd görs med din kund.

Dokumentera. För att kunna visa att du agerat ansvarsfullt är det mycket viktigt att noga dokumentera samråd och andra överenskommelser.
Är olyckan framme och skada uppstår startas en juridisk process. Som entreprenör kan du då bli ansvarig om du inte följt överenskommelser och rutiner. Dokumentera därför noga era överenskommelser.

Se till att dina maskiner är trafikförsäkrade.  
Trafikförsäkringen gäller även i skogen. Se över ditt försäkringsskydd – samtliga maskiner som arbetar i skogen ska vara trafikförsäkrade!

Dokument vid förhöjd brandrisk

Glöm inte att det är du som entreprenör, som ytterst gör bedömningen om det är säkert att köra eller inte.

Vid brandrisk är det viktigt att använda samrådsdokumentet för att följa de överenskomna branschriktlinjerna. Läs mer i Riskhantering avseende brand 2021.

 

Undrar du något?

Kontakta oss gärna