Omfördelat ansvar internt

Skogsentreprenörerna omfördelar ansvaret internt, anpassat efter nuvarande bemanning.

Anna Björk är från och med årsskiftet ordinarie verksamhetsledare för SE Certifiering (efterträder Ewa Lidén, som gått i pension). Därutöver har Anna Björk specialistansvar inom området Avtal & juridik, där hon fortsatt servar samtliga medlemmar, i företagsutveckling. Hon kommer fortsatt även att ansvara för interna systemutvecklingsfrågor. Den geografiska uppdelningen av sektioner mellan företagsutvecklarna kommer under den närmaste tiden se ut enligt följande: Thomas Wikström i norra regionen, Mats-Erik Larsson i mellansverige och Ebbe Lindberg i syd.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna