Skogsentreprenörernas årsstämma förenade nytta med nöje

Årets mest välbesökta nyhet på Skogsentreprenörernas stämma blev tysta möten – där föreningens företagsutvecklare höll ett antal handfasta miniseminarier kring bland annat maskinkalkylering och den nya checklistan inför förhandling.

Stämman som i år var belägen på Scandic Infra City i Upplands-Väsby utanför Stockholm lade också mycket tyngd på den demokratiska processen. Med avspark i rubriken En levande förening diskuterades allt från sektionsarbetet till hur föreningen ska växa i antal medlemmar.

Mest inspirerande under dagarna var utan tvekan föreläsaren Angeli Sjöström Hederberg som under lång tid gett företag i de gröna näringarna verktyg till att utvecklas i sina entreprenörskap.

Längst upp på själva årsmötet hamnade förstås motionerna om medlemsvärvning och arbetet med en förnyelse av stämmoförhandlingarna. Även förslaget på en höjning av serviceavgiften gav diskussioner.

Som vanligt blev branschutställningen välbesökt, med nätverkande mellan utställare och medlemmar till långt in på sena kvällen!

Undrar du något?

Kontakta oss gärna