Bodel Norrby blir tf vd för Skogsentreprenörerna

Bodel Norrby blir tf vd för Skogsentreprenörerna

Bodel kommer närmast från ett mångårigt arbete med entreprenad- och entreprenörsfrågor på Skogforsk så hon känner till SE, och för medlemmarna viktiga frågor, sedan tidigare. Hon kommer att dela sin tid mellan ett par pågående uppdrag i Skogssverige och arbetet för SE.

Bernt Hermansson, ordförande för Skogsentreprenörerna kommenterar tillsättningen av Bodel Norrby:

– Jag och styrelsen med mig, är glada att vi funnit en bra lösning på vd till SE för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete medan Anna Furness är sjukskriven. Vi ser med spänning fram emot Bodels bidrag i vår verksamhet. Hennes erfarenhet och gedigna kunskap kommer garanterat att ge oss både stabil drift av verksamheten och nya perspektiv att ta in i vår fortsatta utveckling, säger Bernt Hermansson, ordförande för Skogsentreprenörerna.

Skogsentreprenörerna har sedan 2014 utvecklats till en branschorganisation för lönsamma och fristående företagare i skogsbruket och man arbetar för att skapa ett professionellt entreprenadsskogsbruk. Ett av de tydligaste målen är att aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch.

– Jag tar mig an mitt uppdrag som tf vd för SE med inspiration och allvar, där min viktigaste uppgift blir att upprätthålla verksamheten på den inslagna vägen; mot ett utvidgat ansvarstagande i entreprenörskåren och ett tydliggörande av vår betydelse och potential för svenskt skogsbruk. Därtill vill jag, med de entreprenörsledda företagens perspektiv för ögonen, bidra till en utveckling av ”förmågan att tänka och verka tillsammans” i hela kedjan, i linje med mina andra uppdrag i skogsnäringen, säger Bodel Norrby

Bodel Norrby kommer börja sitt uppdrag hos SE under september 2018.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna