Självgående ekonomiska rådgivare sökes!

Självgående ekonomiska rådgivare sökes!

Skogsbruket och skogsindustrin står inför spännande utmaningar! Skogsråvaran är högaktuell som en del av lösningen för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Då mer än 90 % av det arbete som bedrivs i våra skogar är utkontrakterat har skogsentreprenören en nyckelroll i en mycket viktig framtidsekvation.

Vi jobbar för att skapa en modern och effektiv skogsentreprenad. Vill du jobba med oss?

Skogsentreprenörerna har stakat ut en klar inriktning för vårt vidare arbete; vi ska fokusera helhjärtat på att förse våra medlemmar med stöd och verktyg för att kunna bedriva professionell, kvalitativ och lönsam skogsentreprenad. Att som egenföretagare få hjälp med affärsmässiga resonemang, ekonomisk insikt, finansiering och kalkylering, egenuppföljning och trygghet i avtalsjuridiska ramverk är grundbultar för detta. Dessutom ska man som medlem hos oss känna sig väl informerad om frågeställningar som berör den egna verksamheten och branschen i stort.

Som företagsutvecklare är din huvuduppgift att:

 • Ge aktiv företagsrådgivning via direkt medlemskontakt.
 • Kurser och nätverkande i medlemsleden.
 • Du har en viktig funktion i att ge stöd vid både start av nya företag och att stötta mycket etablerade företagare i både enklare och mer komplexa frågeställningar.
 • Dessutom företräder du på del av din tid entreprenörskåren som sakkunnig i ett antal olika branschforum och utvecklingsprojekt.

Det finns många seriösa företagare som ännu inte är medlemmar hos oss varför du också förväntas ha ett intresse av att dra in nya medlemmar till föreningen.

Det här arbetet är utvecklande och det dyker hela tiden upp nya frågeställningar. Du förväntas inte klara ut alla frågor själv, tvärtom ingår du i ett lag med tre ytterligare företagsutvecklare samt kollegor på huvudkontor och i vårt certifieringsbolag. Dessutom finns en enorm kunskap i våra egna medlemsled som du förväntas använda dig av!

Vem är du?

 • Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning och/eller erfarenhet som gett dig en grundläggande förståelse för affärsmässiga och företagsekonomiska principer.
 • Vi lägger i denna rekrytering vikt vid att du har gedigen erfarenhet av ekonomisk rådgivning, med tyngdpunkt på redovisning.
 • Kanske har du ett antal års erfarenhet av vår bransch eller närliggande entreprenadbranscher.
 • Du har, gärna genom praktisk erfarenhet, god kunskap om processen kring att bygga och driva företag.
 • Som person är du mycket självgående i det dagliga, men uppskattar och använder lagspelet som erbjuds i vår organisation.
 • Du är lyhörd och smidig och har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
 • Du arbetar obehindrat i verktyg som office och outlook.

Vi söker två nya kollegor, en permanent anställning i norra Sverige (Sundsvall och norrut) och ett föräldravikariat i Mellansverige då vår ordinarie företagsutvecklare går på föräldraledighet efter sommaren.

Placeringsort: Tjänsten utgår från din bostad och vi tror att du bor lämpligt för att täcka ditt arbetsområde som är norra Sverige (tv) resp Mellansverige (vik). Alternativ såsom inhyrd kontorsplats på företagspark eller liknande kan diskuteras.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på vår arbetsplats och ser därför gärna manliga sökande.

Varmt välkommen med din ansökan, personligt brev och CV, till torsten.kinnefors@skogsentreprenorerna.se

Urvalet sker löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men senast 20 maj.

Har du ytterligare frågor om tjänsten vänligen kontakta i första hand Kanslichef Torsten Kinnefors på 010-480 47 47 eller styrelseordförande Bernt Hermansson på 070-374 86 52.

Fakta om oss
Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen. Vi arbetar för att:

• föreningens medlemmar ska kunna vara professionella, lönsamma och fristående företagare
• aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk
• aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch

Vi verkar genom att erbjuda rådgivning, stöd och utbildning, både till medlemmar och till andra aktörer i skogsbruket. Vi företräder entreprenörskåren i branschsamarbeten och forum som tar ansvar för att vidareutveckla det svenska produktionsskogsbruket. Genom det helägda dotterbolaget SE Certifiering AB erbjuder vi en högkvalitativ entreprenörscertifiering enligt PEFC-standarden.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna