Skogsentreprenörer gör skillnad för klimatet

Skogsentreprenörer gör skillnad för klimatet

2012 utnämnde FN den 21 mars till Internationella skogsdagen. Enligt ett av FN:s budskap för 2018 ger välskötta skogar och träd, i och runt städer och tätbebyggda områden, bibehållen och ökad biologisk mångfald.

Skogar och träd lagrar också koldioxid, vilket bidrar till att mildra klimatförändringarnas påverkan i och kring stadsområden. Enligt färsk statistik från Skogssällskapet lagras 31 ton koldioxid i träd och skog, per invånare, i Stockholms län. Den totala mängden koldioxid lagrad i länets levande träd är 70 180 000 ton.

Att bruka skogen, det vill säga att fälla, bereda marken och plantera ny skog, är viktigt för att bibehålla upptaget av koldioxid. Förmågan av koldioxidupptag minskar hos gamla träd och därför är en aktiv skötsel av skogen en förutsättning för bra klimatpåverkan. Skogsentreprenörerna i Sverige tar dagligen en stor del av det här operativa ansvaret för skogsbruket.

Att upprätthålla en välskött skog och ha friska träd strategiskt placerade i och nära, stadsområden kan kyla luften med upp till 8 grader, vilket minskar behovet av luftkonditionering med upp till 30 procent. Träd förbättrar också det lokala klimatet, vilket kan spara energi som används för uppvärmning med 20-50 procent och dessutom är urbana träd utmärkta luftfilter som avlägsnar skadliga föroreningar och fina partiklar i luften.

Vi besökte Yngve och Erik Berggren i Ronneby, som är medlemmar i Skogsentreprenörerna för att prata om hur dom arbetar i tätortsnära miljöer.

För mer information:
Anna Marinder, Skogsentreprenörerna 010-480 47 45
anna.marinder@skogsentreprenorerna.se

Undrar du något?

Kontakta oss gärna