Vi avverkar för klimatets skull

2012 utsåg FN den 21 mars till Internationella Skogsdagen. Dagen ska uppmärksamma skogens betydelse och varje år väljs ett tema. Årets tema är Skog och Energi.

Klimathotet är vår tids stora utmaning. Vi har mer koldioxid än någonsin i vår atmosfär och klimateffekterna på grund av det skrämmer oss alla. Här i Sverige är ett aktivt produktionsskogsbruk vårt bästa vapen och skogen erbjuder oss en klimatneutral energikälla.

Skogen och skogsbruket spelar en huvudroll i kampen mot klimatförändringarna. Vi behöver växande skogar i alla åldrar som binder den koldioxid vi släpper ut.

”Det är skogsentreprenörerna och deras anställda som sköter om våra skogar. En dag som denna känns det viktigt att belysa klimatnyttan som svenskt skogsbruk bidrar med genom att både plantera nya träd varje år – och genom att avverka”, säger Skogsentreprenörernas VD Anna Furness.

När träden blir äldre blir de sämre på att binda koldioxid. Det är nyplanterad, ung och gallringmogen skog som effektivast binder koldioxid. För klimatets skull behöver vi mycket sådan skog – och vi måste plocka ut de färdigvuxna träden innan de slutar binda koldioxid och till sist börjar förmultna och frigöra koldioxid till atmosfären.

Anna Furness fortsätter;
”Nyckeln till klimattjänsten som den svenska skogen erbjuder vårt samhälle handlar om att skörda mogna träd ut skogen och använda råvaran någonstans där den kan fungera som ett kollager eller som en klimatneutral energikälla”

För klimatets skull behöver vi alltså hugga ner och använda skogsråvaran på ett effektivt sätt. Samtidigt gör vi då plats för nästa generations träd som ånyo binder koldioxid.

  • 95 % av allt det operativa skogsbruket genomförs på entreprenad.
  • Varje år avverkas cirka 85 miljoner kubikmeter skog[1]
  • Varje år planteras cirka 400 miljoner nya träd.[2] Till detta tillkommer all naturlig föryngring.
  • Tillväxten i Sveriges skogar motsvarar cirka 120 miljoner kubikmeter per år.[3]
  • Sveriges skogsentreprenörer sysselsätter cirka 14 000 personer, från planta till avverkning.[4]

För mer information, kontakta Elin Sunesdotter, Företagsutvecklare Skogsentreprenörerna 010 – 480 47 44

 

[1] Källa: Skogsstatistisk årsbok kap.07 Avverkning

[2] Källa: Skogsstatistisk årsbok kap. 6 Skogsvård och miljöhänsyn.

[3] Källa: Skogsstatistisk årsbok kap. 3 Skog och skogsmark

[4] Källa: Skogsstatistisk årsbok kap. 12 Arbetskraft

Undrar du något?

Kontakta oss gärna