SMF Skogsentreprenörerna inleder samarbete med en av landets främsta advokatbyråer

SMF Skogsentreprenörerna inleder samarbete med en av landets mest främsta advokatbyråer inom entreprenadjuridik, Andersson Gustafsson Advokatbyrå. De har ett 50-tal advokater och jurister anställda och är tydligt profilerade mot avtals- och entreprenadrätt.
– Skogsentreprenörens värld handlar i grund och botten om kommersiell avtalsrätt och entreprenadjuridik, säger Anna Furness, vd för SMF.

Även om det mesta i skogsbruket fungerar mycket bra, fastnar det ibland. Det är en del av vardagen hos SMF att försöka stötta och reda ut störningar som uppstått.

– Då kokar det så gott som alltid ner till själva uppgörelsen – vad är det egentligen som överenskommits? Ibland handlar det om knepiga situationer som var svåra att förutspå när man slöt avtalet, men alltför ofta handlar det fortfarande om otydligheter på grund av ren okunskap hos de som slöt avtalet, eller hos de som ska försöka tolka det, berättar Anna Furness.

I SMF:s nya strategi framgår det tydligt att det åligger SMF att ta ett långtgående ansvar för entreprenadskogsbruket som helhet, något som tidigare överlåtits mer till kundsidan.

– Jag är mycket glad för det här samarbetet, SMF kan nu ta ett mycket större ansvar för att skapa ett professionellt entreprenadskogsbruk och vi kommer att kunna belysa ett antal historiska otydligheter på ett konstruktivt och kunnigt sätt.

Samarbetet innebär förutom möjligheten till ren juridisk hjälp till medlemmar, även utbildningsinsatser. Andersson Gustafsson Advokatbyrå kommer bland annat att hålla kurser inom ramen för SMFs nya kursutbud; praktisk juridik för skogsentreprenörer.

Ola Ihse, advokat och partner på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, är specialiserad på allmänna bestämmelser och var med som oberoende granskare då de allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE09, utvecklades. Han ser fram emot samarbetet.

– Det finns ju inget självändamål i att sysselsätta advokatbyråer, men jag bedömer att SMF och vi kan göra en del nytta för att få till en ökad tydlighet i branschen. Otydlighet riskerar alltid att kosta pengar någonstans i systemet, säger han.

Anna Furness håller med:

– Vi i skogsbruket måste behärska grunderna i effektiv kontraktering. Det kan låta enkelt men det är långt ifrån trivialt. Det handlar om vem som ska ansvara för vad och hur detta ska ersättas.

För mer information, kontakta
Anna Furness
08-655 41 45, 070-490 52 18
anna.furness@skogsentreprenad.nu

Undrar du något?

Kontakta oss gärna