Till minne av Mats Ågren

Mats okSMF Skogsentreprenörernas ordförande Mats Ågren, Karlholmsbruk, har avlidit i en ålder av 58 år. Närmast anhöriga är hustru Anne och deras två barn Hanna och Erik.

Mats företag, Degerslättens skogsentreprenad, har varit medlem i SMF Skogsentreprenörerna sedan 1995. Under åren 2004 – 2010 var Mats styrelseledamot i SMF. Då SMF startade sitt eget certifieringsparaply SMF Certifiering valdes Mats in som ordförande där, en post han sedan dess innehaft. Vid stämman 2013 valdes Mats även till ordförande för SMF. Mats tog sina uppdrag på stort allvar och var en drivande kraft i arbetet med att förädla föreningens önskan om kursändring till den strategiinriktning som nu verkställs i SMF. Som styrelseordförande skapade han en styrelsegrupp där han verkligen värnade om allas olika åsikter och vikten av att hålla högt i tak. Han förmedlade alltid en djup respekt för det åtagandet som det innebär att vara förtroendevald.

Mats var mycket framsynt och tog ett stort ansvar för skogsentreprenören som en viktig spelare i ett fungerande skogsbruk. Han engagerade sig för att skapa professionell och rättvis konkurrens i entreprenörsleden. Med den drivkraften kom han att väljas in också i Svenska PEFCs styrelse.

Mats var en sann entreprenör, han var morgonpigg som få andra och han brukade även själv sin egna skog och jord med aldrig sinande iver. Utöver det var jakten en kär sysselsättning i hans liv.

Mats kostym blir svår att fylla och vi kan bara konstatera att föreningen har förlorat en enastående resurs. Vi har mist en äkta strateg, en lyssnande föreningsmänniska, en varm medmänniska och en levnadsglad vän av Skogssverige.

För SMF Skogsentreprenörerna:
Bernt Hermansson, vice ordförande
Håkan Dunberg, ledamot
Jörgen Westerlund, ledamot
Carita Bäcklund, ledamot
Lisa Johansson, ledamot
Magnus Björk, ledamot
Tommy Norman, ledamot
Anna Furness, vd

Undrar du något?

Kontakta oss gärna