Personalförändringar i SMF

Två medarbetare, Björn Åslin och Rikard Ålstig, har valt att sluta hos oss för att pröva sina vingar som egenföretagare. Som alltid med förändringar så skapas nya möjligheter och vi är oerhört glada över att kunna meddela hur vi löst ersättningsrekryteringarna.

Vår egen Anna Björk går in och axlar uppdraget som företagsutvecklare i norr. För er som inte känner Anna så finns hon sedan ett antal år anställd i SMF Certifiering som certifieringsansvarig för norra Sverige. Hon är därför väl inkörd i SMFs rutiner och arbetssätt vilket ger henne kort startsträcka i den nya rollen och en redan mycket god kännedom om SMFs uppdrag och om er medlemmar. Hon kommer dessutom att kunna vidareutveckla tjänsten ytterligare tack vare sina år i certifieringsarbetet och med hjälp av sina två rutinerade företagsutvecklarkollegor i söder. Anna kommer själv från en skogentreprenörsfamilj och arbetade som maskinförare innan hon läste till jägmästare på SLU. Hon har sin bas i Örträsk utanför Umeå och finns formellt på plats från och med 10 mars.

Vi fyller Annas kostym i SMF Certifiering med hjälp av en annan inarbetad och kunnig person, Anna-Karin Thun. Anna-Karin har under ett par år arbetat som konsult åt oss och gjort internrevisioner. Hon är väl insatt i PEFC-standarden och känner till vårt arbetssätt. Ewa Lidén finns förstås kvar som verksamhetsansvarig i SMF Certifiering vilket borgar för driftsstabilitet.

Vi har arbetat för att hitta en lösning som innebär ett minimum av störning för våra medlemmar och jag tror att detta blev så bra det kunde bli; nya erkänt bra och driftiga kollegor, inget vakans-glapp och minimala ”inskolningskostnader” för nyrekrytering.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna