Unga Företagare i Skogen

SMF Skogsentreprenörerna har under ett år tid genomfört ett exklusivt projekt för skogsbruket. Nystartade företag, eller yngre personer på väg in i företagarvärlden, har under ett års tid deltagit i ett EU-finansierat projekt som ska utveckla deltagarna inför framtiden som företagsledare inom skogsbruket.

Syftet och målet med projektet har varit att skapa ett nätverk av den nya generationen företagare och se till att de står väl utbildade och rustade inför de krav som ställs på dem som företagare i en bransch med stor utvecklingspotential. Totalt har ett 60-tal deltagare över hela landet deltagit i projektet. Projektavslutningen, efter ett års aktiv verksamhet, sker i Karlstad 6-7 november under SMF skogsentreprenörernas årligt återkommande årsstämma.

Projektet startade hösten 2013. Ett stort antal träffar och kurstillfällen har anordnats över hela landet. Deltagarna har fått ta del av en mängd skilda utbildningsblock. Exempelvis har de haft utbildning inom grundläggande företagsekonomi, ledarskap, försäljning och marknadsföring samt juridik.

Projektet har till största delen finansierats av EU:s Landsbygdsutvecklingsmedel fördelat genom Skogsstyrelsen. Men även en stor del egen finansiering har behövts. Inte minst har mycket tid och engagemang lagts ner av mycket entusiastiska deltagare.

– Projektet känns mycket lyckat. Det känns som att deltagarna i detta projekt är de företagare som har möjligheten att tillsammans driva utvecklingen än mer framåt i vår bransch. Att vara småföretagare och skogsentreprenör har varit tufft under lång tid i Sverige. Men förhoppningsvis kan deltagarna i detta projekt ha nytta av det nätverk samt de nya kunskaper de fått under utbildningstillfällena i sin egen framtid, säger Rikard Ålstig Företagsutvecklare inom SMF. Han är en av fyra samordnare inom SMF som hållit i projektet.

Avslutningen av projektet sker i Karlstad den 6-7 november. Förutom formell avslutning med mässa, nätverkande, diplomutdelningar och avtackningar, så avslutas projektet med ett mycket intressant utbildningsblock inom ämnet ”Ny teknik och innovationer i Skogsbruket”. Det är forskare från SkogForsk som håller i en heldagsutbildning för deltagarna i olika framtida och nuvarande tekniksatsningar som görs inom skogsbruket i dag.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna