SMFs årsstämma

Det operativa skogsbruket är baserat på entreprenad och skogsentreprenörer runtom i landet tar dagligen det yttersta ansvaret för svenskt skogsbruk. SMF är entreprenörskårens egen förening och arbetar för ett professionellt Skogssverige med lönsamma och fristående skogsentreprenörer.

2014 års stämmohelg

SMF Skogsentreprenörernas årsstämma förläggs i november varje år och utgör tillsammans med ett antal aktiviteter en hel helg i skogsentreprenörens tecken. SMFs stämmohelg har blivit ett kärt, återkommande inslag där branschkollegor från hela landet möts för samvaro, inspiration, nätverkande och föreningsarbete. I samband med stämmohelgen finns också en sedan länge fulltecknad och mycket uppskattad utställarmässa där de flesta av entreprenörskårens leverantörer medverkar. Traditionsenligt delar SLA ut ett prestigefullt pris till Årets unga skogsmaskinföretagare. I år gick priset till Erik Jonsson på WJ Skogstjänst AB.

Ny styrelseledamot och bra motioner                  

Under stämman, som hölls på fredagen, omvaldes sittande ordförande Mats Ågren till ytterligare ett års ordförandeuppdrag. Styrelsen utökades också med en ledamot, Magnus Björk, avverkningsentreprenör hemmahörande i Ljusdal. Ett mindre antal motioner behandlades och resulterade i bra diskussioner.

Strategi och framtidsspaning

Under lördagen hölls föreningens framtidsdiskussion där gemensamma funderingar kring SMFs, entreprenörens och skogsbranschens framtida utmaningar dryftades. I år användes passet till att ytterligare förfina den nya strategi som initierades i och med framtidsdiskussionerna under föregående års stämma.

”Det har visat sig oerhört värdefullt med detta framtidspass, kommenterar ordförande Mats Ågren. Det krävs tid för att verkligen hinna prata framtid och vision och den formella stämman rymmer bara delvis sådana diskussioner. Diskussionerna ger oss i styrelsen bra inspel för inriktningen på kommande års arbete.

På stämmohelgen fanns också ett trettiotal av de skogsentreprenörer som under det gångna året deltagit i SMFs satsning ”unga företagare i skogen”. Kanske var det helgens höjdpunkt att se hur kåren föryngras med så många drivna skogsföretagare. En annan riktig höjdpunkt var annars den inspirationsföreläsning om en entreprenörs drivkrafter som Anders Wiman bjöd på. En trevlig stämmohelgsmiddag med underhållning och dans avslutade årets stämmohelg i Karlstad.

Nytillträdda vd:n Anna Furness konstaterade att det var härliga första dagar på jobbet;

”Det var såklart oerhört värdefullt att kunna komma på plats precis i tid till stämman och träffa stora delar av våra medlemmar under så intensiva och bra former som stämmohelgen erbjuder. Det är en utspridd kår och stämman är viktig för att skogsentreprenörerna ska kunna mötas, både med varandra och med oss som till vardags finns i föreningskansliet”

Undrar du något?

Kontakta oss gärna