Årets Unga Skogsmaskinföretagare

Den 7 november delar SLA ut utmärkelsen ”Årets unga skogsmaskinföretagare” på SMF Skogsentreprenörernas årsstämma. SLA vill med priset uppmärksamma goda exempel på unga framgångsrika företagare inom skogsbruket. Priset, på 50 000 kr delas i år ut för nionde gången, är även viktigt för att inspirera andra att utveckla befintliga och nya skogsmaskinföretag.

Priset ”Årets Unga Skogsmaskinföretagare” har en viktig roll för skogsbruket ur flera aspekter. Med priset vill SLA sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen om och attraktionskraften för dels yrket skogsmaskinförare, men även för andra arbeten i skogen.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna