Skogsentreprenörernas eget kvalitetsmärke.

De företag som bär SE:s kvalitetsstämpel bedriver en seriös verksamhet med hög kvalitet på både företag och företagande. Godkända företag uppfyller 20 noggrant formulerade  krav enligt nedanstående kravlista.

Konceptet ”Regelrätt Entreprenad” (RE) är framtaget för att stödja de skogsentreprenörer som vill jobba aktivt med företagsutveckling. I RE tas de delar i företaget upp som är reglerade i lagstiftningen, men även sådant som styrs av andra överenskommelser. I RE lär du dig att skapa rutiner och att dokumentera. Det är viktigt om du vill gruppcertifiera verksamheten. En annan hörnsten är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i företaget och att snabbt kunna sätta in nyanställda i sitt arbete.

Det övergripande målet med utvecklingsmaterialet Regelrätt Entreprenad är att skapa goda förutsättningar för ökad lönsamhet.

Den uppdaterade versionen av Regelrätt Entreprenad uppfyller samtliga krav som ställs i Svenska PEFC gruppcertifiering av skogsentreprenörer. Observera dock att en särskild ansökan måste göras för gruppcertifiering.

Kravlista

Ladda ner en innehållsförteckning för kraven i Regelrätt Entreprenad här.

Godkända entreprenörer

HEM finns funktionen ”Sök företag”. Där kan du se vilka företag som genomgått programmet och godkänts.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta din företagsutvecklare.

RE Logga