Skogsentreprenörernas eget kvalitetsmärke.

Under hösten 2017 kommer Regelrätt Entreprenad att fasas ut och ersättas av Skogsentreprenörernas ledningssystem i SE Certifiering.

När Skogsentreprenörerna tog fram Regelrätt Entreprenad 2006 fanns inget liknande koncept och grundas i att vi identifierat behovet av ett handfast verktyg för ordning och reda i företagen. Regelrätt Entreprenad utvecklades till en kvalitetsstämpel av skogsentreprenadföretag.

Under 2011-2014 fick Skogsentreprenörerna möjligheten att stödja föreningens medlemmar i arbetet med att systematisera företaget genom det EU-finansifierade projektet ”Den Goda Arbetsplatsen”.

Allt eftersom har kraven i Regelrätt Entreprenad inkluderats i den svenska PEFC-standardens entreprenörsstandard. Vår egen certifiering SE Certifiering har utvecklats till ett kvalitativt ledningssystem för skogsentreprenörer och har ersatt Regelrätt Entreprenad som kvalitetsstämpel.

Tillsammans med SE Certifierings ledningssystem erbjuder Skogsentrepernörerna kvalitativa och branschanpassade kurser och rådgivning till de enskilda företagen.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta din företagsutvecklare.