Sektionsstyrelse för 115 Västmanland.

Sektionsordförande

Erik Pettersson
Em Logging AB
Stora Malmkärra 8, 737 92 Fagersta
Tel: 070 – 671 48 84
E-post: erik@emlogging.se

Ledamöter

Andreas Eriksson
Andreas Skogsentreprenad AB
Berga Gård Himmeta, 731 96 Köping
Tel: 070 – 205 05 18
E-post: andreas.eriksson@koping.mail.telia.com

Erik Billman
Billman Skogsentreprenader AB
Västervad, 733 99 Möklinta
Tel: 070 – 380 91 26
E-post: erik.billman@telia.com

Robert Tallroth 
Tallroths Skogskörningar AB
Sjärngatan 12, 733 40 Sala
Tel: 070 – 683 39 87
E-post: robban@tallroths.se

Andreas Andersson
Salbohed Skog AB
Mossvägen 5, 733 63 Salbohed
Tel: 076 – 781 46 54
E-post: salbohedskog@outlook.com