Sektionsstyrelse för 115 Västmanland.

Sektionsordförande

Erik Billman
Billman Skogsentreprenader AB
Västervad, 733 99 Möklinta
Tel: 070 – 380 91 26
E-post: erik.billman@tele2.se

Ledamöter

Andreas Eriksson
Andreas Skogsentreprenad AB
Berga Gård Himmeta, 731 96 Köping
Tel: 070 – 205 05 18
E-post: andreas.eriksson@koping.mail.telia.com

Håkan Lundeqvist
Sala Skogstjänst AB
Sör Salbo Matsers, 730 71 Salbohed
Tel: 070 – 628 93 15
E-post: sala.skogstjanst@tele2.se

Robert Tallroth 
Tallroths Skogskörningar AB
Sjärngatan 12, 733 40 Sala
Tel: 070 – 683 39 87
E-post: robban@tallroth.se