Sektionsstyrelse för 116 SMIV (Värmland).

Sektionsordförande

Reino Nilsson
Gettjärns Skogsprodukter AB
Gettjärn 136, 686 93 Sunne
Tel: 070 – 600 94 34
E-post: gesabebrevet@telia.com

Ledamöter

Niclas Jansson
Janssons Skogsavverkning AB
Sanda 301, 672 91 Årjäng
Tel: 070 – 577 10 49
E-post: jansson.sellin@telia.com

Johan Larsson
Johan Larsson Skogsservice AB
Mallbacken 159, 686 97 Lysvik
Tel: 070 – 267 14 95
E-post: johanlarssonskogsserviceab@telia.com

Peter Lundquist
Peter Lundquist Skogsentreprenad AB
Högåsgatan 20, 661 31 Säffle
Tel: 070 – 546 89 89
E-post: peter@gallranu.se

Jonas Uvesten
UrJo Skogstjänst HB
Hermesgatan 6, 681 50 Kristinehamn
Tel: 070 – 593 35 30
E-post: jonasuvesten@telia.com