Sektionsstyrelse för 120 Skaraborg.

Sektionsordförande

VAKANT

Ledamöter

Erik Enoksson
Erik´s Skogsentreprenad
Näs Pryssagården 1, 521 91 Falköping
Tel: 070 – 316 81 45
E-post: e.fmg@hotmail.com

Stefan Bernvik
Eggby Skogskörningar AB
Vila Axbo Eggby , 532 92 Axvall
Tel: 070 – 671 50 57
E-post: bernvik@gmail.com

Bengt Andersson
Tidavads Skog AB
Ödegården,541 96 Väring
Tel: 070-322 79 41
E-post: bengt.andersson1270@live.se