Medlemsrepresentanter i SLA & SYN

SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

SLA – Centralstyrelsen

Roger Carlsson
Tel: 070-5419990
rsskogsentreprenad@enkoping.mail.postnet.se

SLA – Skogssektionsstyrelsen

Roger Carlsson
Tel: 070-5419990
rsskogsentreprenad@enkoping.mail.postnet.se

Bernt Hermansson
Tel: 070-374 86 52
bernt.hermansson@skogsentreprenad.nu

Håkan Nilsson
Tel: 070-31 91 375
kvinhult@telia.com

Styrelserepresentanter i SLA Norr

Bernt Hermansson
Tel: 070-374 86 52
bernt.hermansson@skogsentreprenad.nu

Lennart Sjödin
Tel: 070-6629057
kvalitetsskognorrab@telia.com

Anders Larsson
Tel: 070-3730155
anders.larsson@soderhamn.se

Tore Jonsson, suppleant
Tel: 070-5188830
tore.jskog@hotmail.com

Styrelserepresentanter i SLA Syd

Roger Carlsson Ordf.
Tel: 070-5419990
rsskogsentreprenad@enkoping.mail.postnet.se

Håkan Dunberg
Tel: 070-6039098
hakan@mkpd.se

Ola Andersson, suppleant
Tel: 070-5577774
ola@brasab.se

Sven Westerberg, suppleant
Tel: 070-2201240
ogab@telia.com

SYN Skogsbrukets Yrkesnämnd

Karl-Magnus Hembjer (företagsutvecklare Skogsentreprenörerna)
Tel: 070-520 09 71
karl-magnus.hembjer@skogsentreprenorerna.se