Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Skogforsk jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter, som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen. Därmed stärks näringens konkurrenskraft och viktiga samhällsmål uppnås.

Läs mer om Skogforsk här.

Skogsentreprenörernas representanter i tekniska samverkansgruppen / TSG

hittar du på sidan TSG.

Skogsentreprenörernas representanter i Entreprenörsforum

I gruppen Skogsvård:

Jonas Lantz
Tel: 070-3129893
jonas@skogsvard.se

Vakant

I gruppen  för Maskinentreprenörer:

Håkan Dunberg
Tel: 070-603 90 98
hakan@mkpd.se

Kolbjörn Kindström
Tel: 070-5693003
kindstromer@gmail.com

Jörgen Westerlund
Tel: 070-678 92 01
j.westerlund@skogsentreprenorerna.se

Skogsentreprenörerna representanter i  Nya APSE-gruppen

Jörgen Westerlund, sammankallande
Tel: 070-678 92 01
j.westerlund@skogsentreprenorerna.se

Håkan Dunberg
Tel: 070-603 90 98
hakan@mkpd.se

Anna Furness
Tel: 08-555 521 02
anna.furness@skogentreprenorerna.se

Bernt Hermansson
Tel: 070-374 86 52
bernt.hermansson@skogsentreprenorerna.se

Elin Sunesdotter
Tel: 070-333 05 57
elin.sunesdotter@skogsentreprenorerna.se