En maskinmedlem betalar en insats och en årlig serviceavgift.

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar SE.

Avdragsgill serviceavgift

Medlemsavgiften baseras på antalet maskiner i ditt företag enligt följande:

En maskin  8 900 kr
Två maskiner  14 900 kr
Tre maskiner  19 500 kr
Fyra maskiner  22 700 kr
Fem maskiner  24 500 kr
Sex maskiner eller fler  26 400 kr

Takbeloppet är 26 400 kr. Det betyder att har du fler än 6 maskiner, betalar du inte mer för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis. 

Välkommen med i Skogssveriges starkaste närverk!