En maskinmedlem betalar en insats och en årlig serviceavgift.

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar SE.

Avdragsgill serviceavgift

Medlemsavgiften baseras på antalet maskiner i ditt företag enligt följande:

En maskin  7400 kr
 Två maskiner  12 400 kr
 Tre maskiner  16 200 kr
 Fyra maskiner  18 900 kr
 Fem maskiner  20 400 kr
 Sex maskiner eller fler  22 000 kr

Takbeloppet är 22 000 kr. Det betyder att har du fler än 6 maskiner, betalar du inte mer för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis.

Ansök om medlemskap

Ladda ner ansökningsblankett här.      

OBS: Om du fyller i ansökan direkt på nätet måste du skriva ut den, skriva under och sedan skicka den till oss.

Välkommen med i Skogssveriges starkaste närverk!