En manuell medlem betalar insats och en årlig serviceavgift.

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar SE.

Avdragsgill serviceavgift per år.

0-1 anställda 4 488 kr
2-3 anställda 5 753 kr
4 anställda eller fler 7 589 kr

Takbeloppet är 7 589 kr. Det betyder att har du fler än fyra anställda, betalar du inte mer än för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis.

Välkommen med i Skogssveriges starkaste nätverk!