Skogsentreprenörerna har ett brett kursutbud

Vi anordnar kurser inom flera ämnesområden som du som skogsentreprenör behöver. Både medlemmar och icke-medlemmar får delta. Som medlem har du ett förmånligare pris.

Anmälan är bindande. Alla våra kurser har ett minimi- och maximiantal deltagare. SE förbehåller sig rätten att boka av deltagare eller flytta utbildningar.