Ett brett kursutbud – bara för dig som skogsentreprenör

Vi anordnar kurser inom flera ämnesområden som du som skogsentreprenör behöver. Både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar får delta. Som medlem har du dock förmånligare pris.

Anmälan är bindande. Alla våra kurser har ett mini- och maximalt antal deltagare. Skogsentreprenörerna förbehåller sig rätten att boka av deltagare eller flytta utbildningar.

* Skogsentreprenörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring sammankomster.