Personal- och företagsledning för skogsentreprenörer

Målgrupp

Skogsentreprenörer.

Förkunskapskrav

Grund personal- och företagsledning eller motsvarande kunskap.

Omfattning

1 dag

Kursinnehåll

  • Ledningssystem/Företagsstruktur
  • Regler och policys
  • Målstyrning i praktiken; sätt upp och arbeta efter mål

Pris

500 kr ex. moms för SMFs medlemmar

1500 kr ex moms för övriga