RECO-utbildning

 

RECO – Rational Efficient Cost Optimization

I kursen ingår en dags teori samt en halv dags praktik för varje förare. Återrapportering efter avslutad utbildning, samt kursmaterial.

Kostnad:

  • 6 500 kr/dag inklusive eventuell restid och övertid
  • Milersättning 45 kr
  • Faktisk kostnad för logi (hotell)

De instruktörer som erbjuder detta för Skogsentreprenörernas medlemmar är:

Thomas Åström, John Deere, Luleå

Torbjörn Nyberg, Nordmalings Skogsmaskiner AB, Nordmaling

Ola Linngård, Skogstekniska, Alfta

Mats Malm, Skogstekniska, Alfta

Anders Mörk, Anders Mörk Verksamhetsutveckling AB, Uppsala

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

Sverige
Anmäl