Grundläggande personal- och företagsledning

Målgrupp

Kursen vänder sig till skogsentreprenörer som känner att de saknar grundläggande kunskap i personal- och företagsledning och skogsentreprenörer som nyligen startat sin verksamhet.

Förkunskapskrav

Inga

Omfattning

1 dag

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om kollektivavtal
  • Vanliga rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare
  • Verktyg för styrning och ledning av personal

Pris

500 kr ex. moms för SE:s medlemmar

1500 kr ex moms för övriga