Natur- och kulturhänsyn, grundkurs Avverkning – 2 dagar

Grundkurs

På grund av att Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) har gjort om kursupplägget för Natur- och Kulturhänsyn kommer årets kursprogram vara något tunnare än vanligt. Det nya kursupplägget innebär stora omställningar för kursanordnarna som därför inte hinner förbereda lika många kurser som vanligt. Vi kommer dock att fylla på med fler datum på angivna orter om dessa skulle bli fulltecknade.

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett krav enligt bl.a. PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Kursinnehåll

SYN kurs. Natur- & Kulturhänsyn.

Kursen bedrivs huvudsakligen i fält. Tillsammans med utbildaren besöks flera olika kultur- och fornlämningar. Historien bakom lämningarna, lämplig hänsyn, lagstiftning mm diskuteras. Naturvårdsbiologin handlar om artbiologi, ekologi, naturskogar och naturliga störningar i skogslandskapet (t ex brand, översvämningar), hur man gör en naturvärdesbedömning i bestånd där grön skogsbruksplan saknas, certifieringssystemen, grönt bokslut, generell hänsyn, lagstiftning, mm. Provet består av en skriftlig del och ett praktiskt prov i fält där flera bestånd ska bedömas.

Förkunskapskrav

Genomförd webbutbildning, Miljöhänsyn.

Ange i anmälan om du vill köpa webbutbildningen. Kostnad 500 kr ex. moms. Har du gjort webbutbildningen i skötselskolan genom din kund så behöver du inte göra den igen.

Pris

  • Medlem: 5 240 kr
  • Icke medlem: 5 450 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart om inte annat meddelats. För att kursen ska hållas krävs minst 14 deltagare.

Dagen genomförs i fält så medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt
2019-10-24
2 Smålandstenar
Anmäl

1 Intresseanmälan grundkurs
Anmäl