Natur- och kulturhänsyn – Röjning

På grund av att Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) har gjort om kursupplägget för Natur- och Kulturhänsyn kommer årets kursprogram vara något tunnare än vanligt. Det nya kursupplägget innebär stora omställningar för kursanordnarna som därför inte hinner förbereda lika många kurser som vanligt. Vi kommer dock att fylla på med fler datum på angivna orter om dessa skulle bli fulltecknade.

Godkänd kurs ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn, vilket är ett krav enligt bl.a. PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Kursinnehåll

Innehållet i kursdagen ska fokusera på ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya rutiner etc. som har tillkommit under senare år. Utgångspunkter är erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen och från polytaxen, samt regel- och ev. lagändringar som berör ämnesområdet. En viss repetition av innehållet från grundutbildningen bör också ingå

Förkunskapskrav

Genomförd webbutbildning, Miljöhänsyn.
Ange i anmälan om du vill köpa webbutbildningen. Kostnad 500 kr ex. moms. Har du gjort webbutbildningen i skötselskolan genom din kund så behöver du inte göra den igen.

Pris

  • Medlem: 1 900 kr
  • Icke medlem: 2 150 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart.

Dagen genomförs i fält så medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt
2020-06-16
1 Alfta
Anmäl

1 Intresseanmälan röjning
Anmäl