Heta arbeten och Första Hjälpen (L-ABC/HLR)

Du kan välja mellan att gå både Heta Arbeten och Första Hjälpen eller endast Heta Arbeten eller endast Första Hjälpen.

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är 14 dagar innan var kursstart eller så länge kursen är öppen här på hemsidan.
För att kursen ska hållas krävs minst 10 deltagare. För endast Första Hjälpen krävs 12 deltagare. Det finns även ett maxantal.

Utbildningsbevis

Deltagarna får utbildningsbevis vid genomförd utbildning.

Pris

Heta Arbeten

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat:

 • Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”
 •  Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 •  Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer
 •  Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 •  Lagar och föreskrifter
 •  Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
 •  Den egna utrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.

Målsättning/Syfte

Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller utbildningsbevis.

Första Hjälpen (HLR/L-ABC)

Kursinnehåll

 • Introduktion med allmän information
 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-och lungräddning med praktiska övningar
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Organisera och handla på en olycksplats

Målsättning/Syfte

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen samt hjärt-lungräddning.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt
2019-10-22
1 Örebro

Inställd

2019-10-23
1 Uppsala

Inställd

2019-11-04
1 Sundsvall
Anmäl
2019-11-12
1 Överkalix
Anmäl
2019-11-13
1 Älvsbyn
Anmäl
2019-11-14
1 Skellefteå
Anmäl
2019-11-25
1 Östersund
Anmäl
2019-11-26
1 Mora
Anmäl
2019-11-27
1 Alfta
Anmäl

1 Intresseanmälan - Heta arbeten
Anmäl

1 Intresseanmälan - Första Hjälpen
Anmäl