Grundläggande juridik och avtal

Målgrupp

Kursen vänder sig till skogsentreprenörer som känner att de saknar grundläggande kunskap i  avtalskunskap, skogsentreprenörer som nyligen startat sin verksamhet och anställda i skogsentreprenadföretag.

Förkunskapskrav

Inga

Omfattning

1 dag

Kursinnehåll

  • När har ett avtal ingåtts?
  • Vad är ABSE09 och varför?
  • Maskin 03

Pris

500 kr ex. moms för SE:s medlemmar

1500 kr ex moms för övriga