ESA-15

ESA-Röjning

ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna och är utbildningar framtagen gemensamt av energibolagen i syfte till att förebygga olyckor och tillbud orsakade av arbete i och invid elektriska anläggningar.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Vi anordnar även kurser på avrop om ni är minst 10 personer.

Pris

Medlem: 1950 kr ex. moms
Icke-medlem: 2200 kr ex. moms

Målgrupp

Kursen vänder sig både till entreprenörer som utför manuella och maskinella åtgärder i eller invid elledningar.

Kursinnehåll

Utbildningen bygger på publikationen ESA Röjning i ledningsgata – skog och förtydligar den gemensamma säkerhetsanvisningen mellan nätägare och entreprenörer så att de arbetena planeras och utförs på ett säkert sätt.

I kursen ingår lunch och fika samt kursmaterial ESA Röjning i ledningsgata – skog – ESA-Röj:15 från Energiföretagen.

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är 14 dagar innan kursstart eller så länge som kursen är öppen på denna hemsida.
För att kursen ska hållas krävs minst 10 deltagare. Det finns även ett maxantal.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

1

Intresseanmälan

Vi anordnar kurser för företag med tillräckligt stora grupper.
Annars utgör din intresseanmälan grund för vår planering av kurstillfällen.

Anmäl