Vid brandrisk – tänk på detta!

Redan har det varit mycket torrt i skog och mark – och vi entreprenörer måste som alltid göra allt vi kan för att undvika brand.
Efter förra sommaren stod det klart att ansvarsfrågan kan tolkas på olika sätt. Därför råder nu Skogsentreprenörerna sina medlemmar att:

– Innan uppdraget påbörjas – diskutera med kunden hur ni tillsammans bäst minimerar brandrisken. 
Enligt Allmänna bestämmelser 09 är du som entreprenör ansvarig för jobben du utför. Vid brandrisk, säkerställ därför att samråd görs med din kund.

Dokumentera. För att kunna visa att du agerat ansvarsfullt är det mycket viktigt att noga dokumentera samråd och andra överenskommelser.
Är olyckan framme och skada uppstår startas en juridisk process. Som entreprenör kan du då bli ansvarig om du inte följt överenskommelser och rutiner. Dokumentera därför noga era överenskommelser.

Se till att dina maskiner är trafikförsäkrade.  
Trafikförsäkringen gäller även i skogen. Se över ditt försäkringsskydd – samtliga maskiner som arbetar i skogen ska vara trafikförsäkrade!

Vägen framåt!
Under våren har Skogsentreprenörerna i diskussioner med beställarna kommit överens om att under 2020 omförhandla de allmänna bestämmelserna. Syftet är att tydligare än idag säkerställa ansvaret i affärsrelationen mellan entreprenör och uppdragsgivare. Och därmed skapa en gemensam trygghet i ansvarsfrågan kring brand. Osäkerheter och risker ska i möjligaste mån undvikas.

Dokument vid förhöjd brandrisk

Glöm inte att det är du som entreprenör, som ytterst gör bedömningen om det är säkert att köra eller inte.

Vid brandrisk är det viktigt att använda samrådsdokumentet för att följa de överenskomna branschriktlinjerna. Du hittar dokumenten här.

Samrådsdokument vid hög brandrisk

Riskhantering – brand vid skogsarbete

Vårt ställningstagande

Undrar du något?

Kontakta oss gärna